Balast

Mężczyzna ucieka z miasta na łono natury. Problem w tym, że zabiera ze sobą masę sprzętów. Chciałby być wolny jak ptak, ale rzeczy przejmują nad nim władzę i nie pozwalają odejść.