WZNOSZĘ POMNIK - Muzyka do filmu

Jan Stach, rolnik ze wsi Znamirowice wybudował w latach 1968-71 własnymi rękami kamienny most, aby uzyskać dostęp do gospodarstwa. Wysiłek prostego człowieka uwzniośla tajemnicza kompozycja muzyczna Jerzego Maksymiuka. Akcenty fortepianu naśladują uderzenia młota w piaskową skałę.