Znajoma z kolejki (wersja instrumentalna)

Święcicki M. - Znajoma z kolejki (wersja instrumentalna). Bez Atu. Nagrał Z. Wolski w WFD.