Zeus - wersja 1

Mazur M. - Zeus - wersja 1 z fortepianem. Zespół dixielandowy Old Timers. Nagrał Z. Wolski w WFD.