Zapominam cię (wersja instrumentalna)

Prejzner T. - Zapominam cię (wersja instrumentalna). Tempo umiark. wolne. Walc angielski. Zespół Fascinatio Nugacitatis p/k Tadeusza Prejznera. Nagrał A. Malczewski w PR.