Zamki Burgundii

Święcicki M. - Zamki Burgundii. Wyeksponowany moog, organy.; Zespół instr. p/k M. Święcickiego. Nagrał M. Dobrzyński w PR.