Zaklęte echo

Janicz M. - Zaklęte echo. Do 1'15" - walc ang. - tempo umiark. wolne. Od 1'15" - fokstrot - tempo umiarkowane. Od 1'56" - walc ang. W walcu fragmenty wokalizy. Zespół instr. p/k M. Janicza. Nagrał K. Niekraszewicz w PR.