Zabawa w jazz-klubie

Dyląg E. - Zabawa w jazz-klubie. Tempo umiarkowane. Orkiestra Taneczna PR p/d A. Wiernika. Nagrał A. Karużas w PR.