Z przytupem

Rusek J. - Z przytupem. Elementy ludowe. Orkiestra Taneczna PR p/d A. Wiernika. Nagrał A. Karużas w PR.