Wyjątek z wolności

Skrzek J. - Wyjątek z wolności. Wstęp - tempo swobodne, charakter improwizacji. Ok. 2'30" tempo umiark. szybkie. Od 8'45" do 9'15" solo perkusji. Nagrał A. Prugar w PR Katowice.