Wycieczka do wujka Władka

Skrzek J. - Wycieczka do wujka Władka. J. Skrzek - fortepian, polymoog i minimoog. Nagrał W. Gawroński w PR Opole.