Wszędzie są Don Kichoci (wersja instrumentalna)

Sadowski K. - Wszędzie są Don Kichoci (wersja instrumentalna). Charleston. Zespół instr. p/k M. Janicza. Nagrał K. Niekraszewicz w PR.