Wspólny blues

Żurkowski W. - Wspólny blues. Orkiestra Taneczna PR p/d A. Wiernika. Nagrał A. Karużas w PR.