WKD

Herman J. - WKD. Orkiestra Taneczna PR p/d A. Wiernika. Nagrał A. Karużas w PR.