Wesoły wieczór

Dyląg E. - Wesoły wieczór. Tempo umiark. szybkie. Wyeksponowany fortepian. Orkiestra Taneczna PR p/d A. Wiernika. Nagrał A. Karużas w PR.