Wesoły Longinek

Bogajewicz I. - Wesoły Longinek. Orkiestra PR p/d S. Rachonia. Nagrał A. Zacharek w PR.