We mgle portowej - (podkład) (wersja instrumentalna)

Klimczuk B. - We mgle portowej (wersja instrumentalna). Wersja B - podkład rytmiczny, bez smyczków. Tempo umiark. wolne. Warszawskie Smyczki p/d Marka Sewena. Nagrał A. Malczewski w PR.