Walczyk o balonikach

Janicz M. - Walczyk o balonikach. Brzmienie nieco pozytywkowe. Zespół instr. p/k M. Janicza. Nagrał K. Niekraszewicz w PR.