Walc z III Symfonii

Brahms J. opr. A. Mundkowski - Walc z III Symfonii (parafraza). Wyeksponowany saksofon. Ork. Taneczna PR p/d A. Wiernika. Nagrał A. Malczewski.