Walc słonecznych ptaków

Święcicki M., Szumlicz R. - Walc słonecznych ptaków. W instrumentacji imitacja świergotu ptaków. Zespół Święcickiego. Nagrał M. Dobrzyński w PR.