Walc dla Piotra

Herman J. - Walc dla Piotra. Wyeksponowany fortepian (improwizacyjny). Orkiestra Taneczna PR p/d A. Wiernika. Nagrał A. Karużas w PR.