Valium

Urbaniak M. - Valium. Zespół Michała Urbaniaka. Wokaliza - Urszula Dudziak. Nagrał Z. Wolski w WFD.