Twist Broda

Matuszkiewicz J. - Twist Broda. Swingtet Matuszkiewicza. Nagrał Jerzy Szawłowski w WFD.