Toto dixie

Hajduk E. - Toto dixie. Zespół dixielandowy p/k J. Mizery.; Nagrał K. Niekraszewicz w PR.