To my nieznajomi (wersja instrumentalna)

Święcicki M. - To my nieznajomi (wersja instrumentalna). Bez Atu. Nagrał Z. Wolski w WFD.