Tęsknota dziewicy - fragment

Brzeski A. - Tęsknota dziewicy - fragment improwizacji puzonu. Zespół Paradoks. Nagrał Z. Wolski w Wydziale Dżwięku WFD.