Tęsknota dziewicy

Brzeski A. - Tęsknota dziewicy. Tempo umiarkowane. Zespół Paradoks. Szafnicka Dorota-wokaliza. Nagrał Z. Wolski w Wydziale Dżwięku WFD.