Tęsknota

Stańko T. - Tęsknota. Tempo umiark. wolne. Studio Jazzowe PR p/d J.P. Wróblewskiego. Nagrał A. Malczewski w PR.