Taniec grzebienia

Gawrych J. - Taniec grzebienia (cha-cha). Wstęp tempo umiarkowane, dalej; umiark. szybkie. Zespół perkusyjny J. Bartza. Nagrał Z. Wolski w Wydziale Dźwięku WFD.