Taniec

Prejzner T. - Taniec. Tempo umiark. szybkie. Zespół Fascinatio Nugacitatis p/k Tadeusza Prejznera. Nagrał A. Malczewski w PR.