Tańczące orzechy

Mych J. - Tańczące orzechy. Tempo szybkie. Zespół Novi z tow.sekcji rytmicznej. Nagrał A. Malczewski w PR.