Szczur okrętowy - fragment (1)

Brzeski A. - Szczur okrętowy - fragment improwizacji puzonu. Tempo szybkie. Zespół Paradoks. Puzon z tow. zespołu. Nagrał Z. Wolski w Wydziale Dżwięku WFD.