Świątki

Kępski J. - Świątki. Elementy muzyki ludowej. W połowie utworu nawiązanie do kolędy "Wśród nocnej ciszy". Zespół Partita. Nagrał M. Dobrzyński w PR.