Sumatra

Wiernik A. - Sumatra. Wyeksponowany sax. Ork. Taneczna PR p/d A. Wiernika. Nagrał A. Malczewski.