Sułtan

Oborski B. - Sułtan. Elementy muz. wschodniej. Zespół instr. p/k M. Janicza. Nagrał K. Niekraszewicz w PR.