Suita cz. II

Kalemba Z. - Suita - cz. II. Wyeksponowany fortepian. Orkiestra PR i TV w W-wie. Nagrał K. Niekraszewicz w PR.