Studio 67

Rzeźniczek H. - Studio 67. Orkiestra Taneczna PR p/d A. Wiernika. Nagrał A. Karużas w PR.