Stary most (wersja instrumentalna)

Prejzner T. - Stary most (wersja instrumentalna). Tempo umiark. wolne. Rodzaj ballady jazzowej. Zespół Fascinatio Nugacitatis z kwartetem smyczkowym p/k Tadeusza Prejznera. Nagrał A. Malczewski w PR.