Spacer na wietrze

Mundkowski A. - Spacer na wietrze. Rodzaj galopu. Ork. Taneczna PR p/d A. Wiernika. Nagrał A. Malczewski.