Słoneczna wyspa

Majewski M. - Słoneczna wyspa. Bez Atu. Nagrał Z. Wolski w WFD.