Sezam otwarty

Kendelewicz B. - Sezam otwarty (twist). Zespół Korzyńskiego (3 gitary z tow. fortepianu i perkusj). Nagrała W. Dembińska.