Samba z paragrafem

Strobel J. - Samba z paragrafem. Duet gitar klasycznych (Janusz Strobel, Henryk Alber). Cz. skrajne tempo wolne, cz. środkowa - samba właściwa, tempo szybkie. Nagrał Z. Wolski.