Sacharynka - fragment

Brzeski A. - Sacharynka - fragment improwizacji puzonu. Zespół Paradoks. Nagrał Z. Wolski w Wydziale Dżwięku WFD.