Rytmy

Urbaniak M. - Rytmy. Zespół Michała Urbaniaka. Wyeksponowana wokaliza. Nagrał Z. Wolski w Wydziale Dźwięku WFD.