Rum Jamajka

Święcicki M. - Rum Jamajka. Zespół instr. p/k M. Święcickiego.; Nagrał M. Dobrzyński w PR.