Romantyczne wczasy

Kozłowski J. - Romantyczne wczasy. Grająca Tabakierka. Nagrał K. Niekraszewicz w PR.