Rok 3000

Święcicki M., Szumlicz R. - Rok 3000. Wstęp i zakończenie tempo swobodne,; w cz. Środkowej umiark. szybkie. Zespół Święcickiego. Nagrał M. Dobrzyński w PR.