Rockin blues

Sadowski K .- Rockin blues. Kwintet jazzowy B. Rudzińskiego. Nagrała H.Paszkowska w Wydziale Dźwięku WFD.