Raz miałem dzień, raz miałem noc - wersja 2

Żak S. - Raz miałem dzień, raz miałem noc - wersja 2. Wyeksponowana wokaliza, bez harmonijki ustnej. Zespół Dyliżans. Nagrał M. Dobrzyński w PR.