Radient

Sadowski K. - Radient (swing). Bossa Nova Combo. Nagrał w PR T. Kwiecień.